Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja

Impressum

Autor i glavni urednik:

Željko Peratović


Uredništvo i suradnici:

Marijana Bijelić

Siniša Bosanac

Jurica Crvlje

Mate Jagnjić

Nezir Likaj

Anto Leko

Daniel Martinović

Alan Sorić

Jelena Šuran


Komentatori:

Siniša Pavlović

Marijan Vogrinec


Tehnička podrška:
Marinko Brkić Tot, PET PITANJA d.o.o


Za izdavača:
Nada Topić Peratović,
predsjednica Centra za građansku hrabrost

Center for Civil Courage
Feminist & Freethinking Association

Centar za građansku hrabrost
Zvonigradska 33
10000 Zagreb
Hrvatska

00385-(0)95-526 9000
[email protected]

OIB 78618275017

IBAN HR3023600001102296093
SWIFT: ZABAHR2XX

Hits: 14

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved

%d blogeri kao ovaj: