Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja

Donacije

Pomoći radu našeg portala možete uplatama preko servisa PayPal:

Donate Button with Credit Cards
Ili preko žiro računa udruge

Centar za građansku hrabrost
Zvonigradska 33
10 000 Zagreb

za Portal 45lines.com

IBAN HR3023600001102296093
SWIFT: ZABAHR2XX

Zahvaljujemo!