Ovaj portal promovira suočavanje s prošlošću, slobodu govora i sekularnost

Kako su poslovali Stjepan Mesić i Milan Bandić

Oops...
Slider with alias none not found.

Drugu predsjedničku kampanju 2005. bivšeg predsjednika Mesića vodio je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. On je bio jako ljut kada se njegov bivši, skoro nerazdvojni prijatelj Mesić aktivno uključio u predsjedničku kampanju Ive Josipovića 2009. te naznačio da on vrlo dobro zna kako se financirala Mesićeva zadnja kampanja.

No, sve se okončalo samo na neizravnoj prijetnji da bi Bandić mogao otkriti nezakonitosti u financiranju Mesićeve kampanje, moguće i stoga što bi Bandić time i sam sebe teretio. Jedina javna osveta bila je kaznena prijava protiv Mesićeve kćeri Saše koja je imenovana šeficom ostapbenderovske firme Terme Zagreb čiji su osnivači bili Grad Zagreb i INA, točnije Mesićevi prijatelji Milan Bandić i Tomislav Dragičević. Od 2000-e o ishodu te kaznene prijave nema ni traga ni glasa. Pretpostavlja se da bivši predsjednik preko svog nasljednika Ive Josipovića, ali i osobno ima značajan utjecaj na Glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.

Romano Bolković, veliki prijatelj Jože Manolića, Stjepana Mesića, Tomislava Karamarka, Ive Josipovića... okružen sestrama Mesić: Dunjom lijevo i Sašom desno / foto javno.hr
Romano Bolković, veliki prijatelj Jože Manolića, Stjepana Mesića, Tomislava Karamarka, Ive Josipovića… okružen sestrama Mesić: Dunjom lijevo i Sašom desno / foto javno.hr

Otkako je Bandićeva politička karijera pokazala definitivan trend strmoglavljivanja (nedavni parlamentarni izbori) s jedne strane kod njega raste strah od možebitnog progona od strane DORH-a, a s druge osvetoljubivost spram “prijatelja koji ga je izdao” Stjepana Mesića. Nedavni, najavni tekst o mogućem pravosudnom progonu Stjepana Mesića zbog nezakonitog posredovanja, čini mi se, sve više se počinje uklapat u ovaj kontekst.

[box type=”note”]Jedan od tih nadolazećih, a svakako bombastičan i nadasve koloritan, mogao bi biti slučaj Mesićeve umiješanosti u mutne, međunarodne poslove s dovršetkom izgradnje Sveučilišne bolnice. U toj igri je i njegov bivši miljenik Milan Bandić, poduzetnik godine 2005, stanoviti Mile Rudan iz Kanade, Ivica Zdunić, jedan od najbogatijih kanadskih Hrvata i svojedobni financijer norvalske skupine, kojoj je pripadao pokojni Gojko Šušak, a kojima su se navodno, zbog ideoloških razmimoilaženja suprotstavljali Mesić i Manolić, zatim uspješni sinjski podzetnik Jozo Marasović, zemljak Mesićevog prijatelja Dušana Bilandžića i još neki koloritni likovi, poput Bogoljuba Karića. (citat iz uvodnog teksta) [/box]

Mustafa Topčagić s portala e-balkan.net objavio je 31. svibnja 2010. jednu stranu ove priče, poglavito negativno konotiranu po kanadskog investitora Milu Rudana koji se, prema dokumentima raspoloživim ovom siteu, prvenstveno osjetio prevarenim od tadašnjeg predsjednika Stjepana Mesića. Prvo pogledajmo kako je Topčagić predstavio priču:

Rudan je tadašnjim hrvatskim vlastima napisao pismo namjere da bi htio investirati u dovršetak te bolnice, ali nije uspio ništa realizirati jer je u međuvremenu Šušak teško obolio i umro 1998. godine.

Ipak, Rudan nije htio odustati od te investicije, pa se zahvaljujući poznanstvu s Duškom Stićem, koji je vodio turističku agenciju Odema tours u Zagrebu, povezao s lokalnim SDP-ovcima Milanom Bandićem i Zvonimirom Šostarom. Oni su mu organizirali sastanke s tada tek izabranim hrvatskim predsjednikom Stipom Mesićem. Rudan je kasnije postao i dobrotvor Katoličke crkve, što je dokazivao i fotografijama u svom uredu s kardinalom Josipom Bozanićem. Želeći ih uvjeriti u uspješnost svog projekta i pokazati kako funkcioniraju bolnice u Kanadi, Rudan je ugostio delegaciju na čelu sa Zvonimirom Šostarom, zagrebačkim pročelnikom za zdravstvo.

U nedovršenu bolnicu, poznatu kao ‘bačvu bez dna’, trebalo je investirati pozamašne novce. Dotad samo dobrostojeći ugostitelj, Rudan je u tome vidio posao života, pa se upleo u poslovanje s mešetarima svjetskog kalibra kojima, očito, nije bio dorastao. Uputili su ga da za taj posao preko banke u Londonu na račun jednog odvjetničkog ureda uplati 5 milijuna dolara akontacije. Šostar i Stić bili su uključeni u tu akciju, a Mesić upoznat s tim, koji je bio garancija da će s poslom sve biti u redu. Međutim, do realizacije posla nije došlo, a novcima se izgubio trag i na kraju se ispostavilo da odvjetnički ured u Londonu, kojem su uplaćeni novci, nikad nije ni postojao!? Tko je tu koga prevario, ostalo je nejasno, na što je Rudan zaprijetio da će tu priču dati u medije.

Rudan tada nije dao priču u medije, ali ja sam u međuvremenu došao u posjed dokumenata koji dokazuju Mesićevo nezakonito posredovanje u ovome poslu i spreman sam ih ustupiti USKOK-u, budu li ta Bajićeva podružnica pokazala nezavisni pravosodni interes.

Pismo američke tvrtke Cambridge Asset Menagemement Clark House iz 2002. američkoj konzulici u Zagrebu Carolyn M. Gorman od koje se, pozivajući se na jamstva predsjednika Stjepana Mesića, traži izdavanje viza za Josipa Čuliga, predstojnika Ureda za javno zdravstvo Grada Zagreba, Vidoja Buluma, tajnika Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i Slavka Kojića, gradskog ministra financija, koji tvrtka Tema Fond, Joze Marasovića sponzorira da posjete Washington kako bi skupili iskustva oko dovršetka projekta Sveučilišne bolnice u Zagrebu. / arhiv 45 Lines
Pismo američke tvrtke Cambridge Asset Menagemement Clark House iz 2002. američkoj konzulici u Zagrebu Carolyn M. Gorman od koje se, pozivajući se na jamstva predsjednika Stjepana Mesića, traži izdavanje viza za Josipa Čuliga, predstojnika Ureda za javno zdravstvo Grada Zagreba, Vidoja Buluma, tajnika Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i Slavka Kojića, gradskog ministra financija, koji tvrtka Tema Fond, Joze Marasovića sponzorira da posjete Washington kako bi skupili iskustva oko dovršetka projekta Sveučilišne bolnice u Zagrebu. / arhiv 45 Lines

Prevareni Mile Rudan koji je s Mesićevim prijateljem Jozom Marasovićem ušao u projekt Sveučilišne bolnice, 2005. se obratio izravno predsjedniku za pomoć.

Odvjetnik Dejan Bogdanović u ime svog klijenta Mile Rudana traži hitan prijem kod predsjednika Stjepana Mesića jer da ga je Mesićev prijatelj Jozo Marasović prevario za 2.500.000 dolara. Zanimljivo je da se u pismu navodi da je do susreta trebalo doći prije predsjedničke kampanje, što sugerira da je g. Rudan možda trebao i pripomoći tu kampanju kakvom svoticom / arhiv 45 Lines
Odvjetnik Dejan Bogdanović u ime svog klijenta Mile Rudana traži hitan prijem kod predsjednika Stjepana Mesića jer da ga je Mesićev prijatelj Jozo Marasović prevario za 2.500.000 dolara. Zanimljivo je da se u pismu navodi da je do susreta trebalo doći prije predsjedničke kampanje, što sugerira da je g. Rudan možda trebao i pripomoći tu kampanju kakvom svoticom / arhiv 45 Lines

U privitku teksta donosim i tzv Utanačenje između Mile Rudana iz Pule i Joze Marasovića, direktora Tema Fonda potpisano još 12 kolovoza 2003. u kojem se priznaju dugovi Rudanu od strane Marasovića. A u fotogaleriji možete se podsjetititi da se Mesić sa spomenutim ljudima sastajao i u Uredu Predsjednika, ali i privatno. A kad su posao i novac u pitanju Mesić nije imao predrasuda družiti se i posredovati ljudima sa suprotno ideoloških pozicija. Tako ga na spomenutim slikama vidimo i u društvu Ivice Zdunića, čovjeka koji je financirao tzv Norvalsku skupinu (Šušak i hercegovačka tzv ustaška ekipa koja je 1987. ugostila Franju Tuđmana i dala mu novce za pokretanje HDZ-a i obavezu da hrvatsku kiflu podeblja za Herceg – Bosnu). Tako na internetu, vezano za gore spomenuto razdoblje intenzivne suradnje Milana Bandića i Stjepana Mesića, nailazimo na podatak da je Grad Zagreb poslovao sa spomenutim Zdunićem, i to na slijedeći način:

[box type=”note”]godina 2005, Broj 6 od 6. travnja 2005.

Zaključak o sklapanju ugovora o nagodbi (s Ivicom Zdunićem) povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 114/01) i članka 63. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 – pročišćeni tekst i 10/04), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 156. sjednici, 24. ožujka 2005., donijelo je ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o nagodbi 1. Utvrđuje se da rješenje Komisije Gradske skupštine Grada Zagreba za oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjeg vlasnika ili korisnika i za davanje tog zemljišta na korištenje, klasa: UP/I-944-05/96-01/57, urbroj: 251-18-30/5-99-7 od 25. prosinca 1999., nije proizvelo pravne učinke, te da Ivica Zdunić iz Kanade, 5136 Tomken Rd. Mississauga, Ontario L4W 1P1, nije stekao vlasništvo neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 8148/14, površine 787 m2 i z.k.č. 8148/15, površine 924 m2, obje k.o. Grad Zagreb, za koje je trebao platiti cijenu od 5.083.200,00 kn, umanjenu za iznos jamčevine od 543.237,71 kn. 2. Sukladno točki 1. ovoga zaključka, Grad Zagreb i Ivica Zdunić uređuju međusobni odnos, nastao nemogućnošću izvršenja rješenja iz prethodne točke, na način: 2.1. da Grad Zagreb vrati Ivici Zduniću jamčevinu u iznosu od 543.237,71 kn, primljenu 26. srpnja 1996., u natječajnom postupku, koji je proveden nakon objave natječaja u Vjesniku 8. srpnja 1996. u svrhu davanja u vlasništvo opisanog neizgrađenog građevinskog zemljišta u točki 1. ovoga zaključka, radi gradnje, 2.2. da Grad Zagreb prizna Ivici Zduniću pravo na uvećanje jamčevine iz prethodne točke za iznos zakonske zatezne kamate od 26. srpnja 1996. do isplate, 2.3. da Ivica Zdunić odustane od tužbenog zahtjeva u parničnom postupku pred Općinskim sudom u Zagrebu, broj P-2190/04, da se u tom postupku odrekne sudskih troškova od Grada Zagreba, te da odustane od ma kakvih daljnjih potraživanja prema Gradu Zagrebu s osnove donesenog rješenja Komisije Gradske skupštine Grada Zagreba, citiranog u točki 1. ovoga zaključka, zbog nemogućnosti izvršenja. 3. Grad Zagreb i Ivica Zdunić uredit će međusobni odnos sukladno točki 1. ovoga zaključka, ugovorom o nagodbi. 4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. KLASA: 944-01/04-01/137 URBROJ: 251-01-05-05-2 Zagreb, 24. ožujka 2005. Gradonačelnica Grada Zagreba Vlasta Pavić, dipl. iur., v.r. [/box]

Naravno, svima je bilo jasno da je Vlasta Pavić, samo formalno bila gradonačelnica, a da je stvarni šef bio njen formalni zamjenik, Milan Bandić.

[box type=”info”]Na mail ovoga sitea stižu i drugi dokumenti povezani s ovom temom, a čim ih obradim, biti će objavljeni. Pristiže i druga dokumentacija vezana za možebitne kriminalne radnje naših bivših, ali i sadašnjih visokih političkih dužnostima, i zahvalan sam čitateljima na ovako brzom reagiranju i povjerenju koje mi ukazuju. [/box]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.