Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Škaro Damir je druga žrtva Istanbulske konvencije
  • Desnica i Orešković su žrtve Istanbulske konvencije
  • Bleiburg, Karamarko i UDBA – karike koje nedostaju
  • Miro Kovač ruši Andreja Plenkovića u Njemačkoj
  • Pater Ivan Tolj i Zdravka Bušić spašavali šefa kabineta SOA-e Davora Franića?

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved