Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Pater Ivan Tolj i Zdravka Bušić spašavali šefa kabineta SOA-e Davora Franića?
  • Šešelj i Hinić: Božu Vukušića u emigraciju je poslala UDBA
  • Tuđman i Sopta u Kanadi za podjelu BiH po receptu SANU
  • Monsinjor Stanković: Ona banda oko “Hrvatskog tjednika”
  • Hrvoje Petrač pustio Karamarka niz vodu s Bukovca

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved