Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Hrvoje Petrač pustio Karamarka niz vodu s Bukovca
  • Pravobraniteljica za djecu o knjizi “Mali ratni dnevnik”: Očekujemo da će donositelji odluka voditi računa da sadržaji obavezne lektire ne budu protivni Ustavu Republike Hrvatske i proklamiranim načelima demokratskog poretka
  • Centar za građansku hrabrost poziva na prosvjed: Za sekularno obrazovanje bez kompromisa
  • Upravi za odgoj i obrazovanje MZOS-a: Zaustavite nasrtaje religijske prakse u javnim školama!
  • Centar za građansku hrabrost: Proljeće sekularne hrabrosti

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved