Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Platonova pećina Zvonka Bušića i jataci Tihomira Oreškovića
  • Zdravka Bušić – fatalna obavještajka hrvatske diplomacije
  • Cilj SOA-ine OA “Rullmann” je blokirati njemačke istrage
  • Još je Schwartz upozoravao na Štedulove domovinske HDP-ovce
  • Zovko je 1978 vozio Gudelja, a 2016 Glasnovića po Njemačkoj

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved