Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Šef kabineta ravnatelja SOA-e Davor Franić u špijunskoj aferi u BiH
  • Dauster proglašen ucijenjenim, a njemačko pravosuđe nacističkim
  • Georg Gavrilović, Josip Perković, Vanja Špiljak i drugi kapitalci
  • Film Nikole Majstrovića o ubojstvu Mire Barešića
  • Izvanredno sranje u Banja Luci za Dan Republike Srpske

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved