Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Kako je Ivan Zvonimir Čičak (HHO) lagao o Milanu Levaru
  • Pukovnik  Mičić: Novinari DW rade za njemačke tajne službe
  • Josip Perković je zaveo Pavla Gažija kao suradnika KOS-a
  • Pet godina od ubojstva Milana Levara – Prešućivanje s predumišljajem
  • Obiteljskog nasilnika Oreškovića čeka saslušanje o ratnom zločinu kod Perušića

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved