Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • I Zdravka Bušić bleiburška žrtva
  • Pater Ivan Tolj i Zdravka Bušić spašavali šefa kabineta SOA-e Davora Franića?
  • Joža Manolić o Zdravki Bušić i njenom višedesetljetnom “prijatelju” Tomislavu Mičiću
  • SOA smatra da je 45lines raskrinkao Davora Franića
  • Tomljanović Miro, psihijatrijska veza Tihomira Oreškovića, Bože Vukušića i Tilmana Zülcha

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved