Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Mičić skrio Oreškovića u OO “Kupa”, a otkrio u OA “Park”
  • Miro Kovač ruši Andreja Plenkovića u Njemačkoj
  • Trojka s Bleiburga u vlaku s Merkel
  • Državna tajnica Zdravka Bušić izbjegava javnost
  • I Zdravka Bušić bleiburška žrtva

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved