Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Miroslava Škoru naljutila vlastita američka biografija
  • Škaro Damir je druga žrtva Istanbulske konvencije
  • Od zločina u Gospiću, ubojstva  Barešića, suđenja u Münchenu  do SIP-a
  • Zna li tko od Srba iz Hrvatske za Milana Levara?
  • Milana Levara ubili pred 19 godina – Slavonski krug kredom

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved