Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Milan Bandić obnovio kuću Tihomiru Oreškoviću u centru Zagreba
  • Oreškovići se nadaju da će ih Medved zaštiti od Njemačke
  • Tihomir Orešković kao udbaš ‘Oro’
  • Protutužba protiv pukovnika Tomislava Mičića za uvredu
  • Pakračka Poljana i agent provokator Miralem Miro Bajramović

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved