Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Josip Perković je zaveo Pavla Gažija kao suradnika KOS-a
  • Saša Perković na povijesnoj vjetrometini
  • Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i jugoslavenski teroristi iz SAD-a
  • Miroslava Škoru naljutila vlastita američka biografija
  • Škaro Damir je druga žrtva Istanbulske konvencije

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved