Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Ivica Rožić Roka za Levarovu smrt sumnjiči Milana Mrlu, doušnika Tihomira Oreškovića