Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
Žarko Modrić

Žarko Modrić Articles 2

Umirovljeni novinar, ali i autor više od 600 članaka i natuknica u nekoliko enciklopedijskih izdanja Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, a objavio je i 10 knjiga (dvije u inozemstvu) i za zagrebačke izdavačke kuće preveo 17 knjiga s engleskog i japanskog jezika

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved