Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
Siniša Pavlović

Siniša Pavlović Articles 1

Siniša Pavlović pravnik je s 30-godišnjim iskustvom, nekadašnji novinar i novinski urednik. Živi i radi kao odvjetnik u Zagrebu.

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved