Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
Marijana Bijelić

Marijana Bijelić Articles 2

Sekularna i feministička aktivistica. Članica udruga Protagora i Centar za građansku hrabrost. Viša asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Književna prevoditeljica.

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved