Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
Anto Leko

Anto Leko Articles 7

Suzdržani intelektualac u najboljim godinama. Tradicionalno progresivan. Beskompromisni liberal. Humanist i mizantrop. Toplo i veliko srce unutar tvrdog oklopa. Ukratko: Anto Leko.

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved