Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Pater Ivan Tolj i Zdravka Bušić spašavali šefa kabineta SOA-e Davora Franića?
  • Joža Manolić o Zdravki Bušić i njenom višedesetljetnom “prijatelju” Tomislavu Mičiću
  • Državna tajnica Zdravka Bušić, iako ustaška teroristkinja, omiljena kod Rusa i Srba
  • SOA smatra da je 45lines raskrinkao Davora Franića
  • Tomljanović Miro, psihijatrijska veza Tihomira Oreškovića, Bože Vukušića i Tilmana Zülcha
  • Tomislav Mičić knjigom štiti ubojice Đure Zagajskog i Stjepana Đurekovića

Sekularnost

Politika

Novac

 

Komentari

 

 

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved

%d blogeri kao ovaj: