Ovaj portal promovira suočavanje s prošlošću, slobodu govora i sekularnost