Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja

Autor:

Jelena Šuran

Viša asistentica na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, skeptičarka i članica Centra za građansku hrabrost.

Vezani članci

Odgovori

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved

%d blogeri kao ovaj: