Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja

Autor:

Marijana Bijelić

Sekularna i feministička aktivistica. Članica udruga Protagora i Centar za građansku hrabrost. Viša asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Književna prevoditeljica.

Vezani članci

Odgovori

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved

%d blogeri kao ovaj: