Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Gazetari investigues Zheljko Peratoviq: Perkoviq ishte përgjegjës për ndërtimin dhe drejtimin e shërbimeve sekrete të shtetit të ri.
  • Reporters sans frontières: La justice croate inculpe les trois agresseurs du correspondant de RSF
  • Dönemin Yugoslavya gizli servisi UDBA’nın: Hırvatistanın Karanlıkta Kalan Geçmişi
  • 11 ans après l’assassinat de Milan Levar: Un assassinat frappé du sceau de la République
  • CHORVATSKO: Návrat k zastrašování novinářů?

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved

close
English versionEnglish version