Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Korijeni prijateljstva Karamarka i Oreškovića u TRS-u
  • Pop Mate i velečasni Stipe: I KC se odmiče od zločinaca?
  • Redaktor Mate Bašić kao suradnik australskog grafičara Dinka Dedića (1)
  • Pravobraniteljica za djecu o knjizi “Mali ratni dnevnik”: Očekujemo da će donositelji odluka voditi računa da sadržaji obavezne lektire ne budu protivni Ustavu Republike Hrvatske i proklamiranim načelima demokratskog poretka
  • Klerikalci u parlamentu smjenjuju Pravobraniteljicu za djecu: 30-ak prijava protiv klerofašističke lektire “Mali ratni dnevnik” pravobraniteljica proslijedila MZOS-u

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved