Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Hrvoje Petrač pustio Karamarka niz vodu s Bukovca
  • Korijeni prijateljstva Karamarka i Oreškovića u TRS-u
  • Pop Mate i velečasni Stipe: I KC se odmiče od zločinaca?
  • Redaktor Mate Bašić kao suradnik australskog grafičara Dinka Dedića (1)
  • Pravobraniteljica za djecu o knjizi “Mali ratni dnevnik”: Očekujemo da će donositelji odluka voditi računa da sadržaji obavezne lektire ne budu protivni Ustavu Republike Hrvatske i proklamiranim načelima demokratskog poretka

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved