Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Perković prešutio da je Gucić bio suradnik jugoslavenskih tajnih službi
  • Marko Franović  i Velimir Bujanec za dom spremni
  • Orešković: Maćeha CIA, očuh FBI. Majka UDBA, otac KOS.
  • Vice Vukojević prešutno o Milanu Štimcu
  • Milan Mrla: Tragom ubojica Milana Levara

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved