Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Je li Ilich Ramirez Carlos spona između KGB-a i HDP-a?
  • Dinko Dedić: U vezi smo s bugarskim komunistima i emigracijom
  • Božidar Spasić panično iščekuje pravomoćnu presudu kolegama
  • Nakon vijesti o Gabrišu, Perković zatražio da ostane u Njemačkoj
  • Hrvoje Petrač pustio Karamarka niz vodu s Bukovca

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved