Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Čepinska mafija pala, a Tiho Orešković još se dobro drži
  • BfV: Štedul okružen agentima UBDA-e, a pokušao ga ubiti KOS
  • T. Šakić radio za UDBA-u, a Dinko prevario M. Barešića za dolare
  • Tomislav Mičić objašnjava ubojstva Miloša i Miličevića
  • Tuđman i Sopta u Kanadi za podjelu BiH po receptu SANU

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved