Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Svjedočenje Tihomira Oreškovića vojnom istražnom sucu u Valjevu
  • Dinko Dedić: Njemačka je sudionica u ubojstvima Hrvata
  • Hoće li Tihomir Orešković za Zdravkom Mamićem u BiH?
  • Tomo Medved i Ivica Orešković prijavljivani za prijetnje
  • Vladimir Lulić dao otkaz zbog nagrade Ivani Petrović

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved