Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Alija Đonlić: Branimirov tata Ljubomir surađivao je s UDBA-om
  • Vukić & Vukušić: Hrvatska je raj na zemlji za udbaše
  • Šešelj i Hinić: Božu Vukušića u emigraciju je poslala UDBA
  • T. Šakić radio za UDBA-u, a Dinko prevario M. Barešića za dolare
  • Je li Danica Glavaš žrtva sukoba među emigrantima u Chicagu?

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved