Ovaj Portal promovira ljudska prava, sekularnost i slobodu izražavanja
  • Doušnik Trusić javlja Praljku da će ga Tuta ubit
  • Stanko Sopta pulen udbaša Tute govorio o Praljku
  • Tuta preko Perkovića žicao za kriminalce značke SIS-a od Šuška
  • Petrović optužuje ICTY za ubojstvo Slobodana Praljka
  • ICTY: Je li motiv samoubojstva imovina Slobodana Praljka?
  • Mate Bašić “zatvoren” zbog Slobodana Praljka

Politika

Novac

 

Kriminal

Komentari

 

 

Copyright © 2014 45lines. All Rights Reserved